THE WORKS

ความสุขในการอยู่อาศัยของท่าน คืองานของเรา

หลากหลายคำถามกับ The Works.

The Works คือ บริษัทบริหารจัดการอสังหาริมทรัพย์ที่มีความเชี่ยวชาญในการบริหารจัดการอาคารที่พักอาศัยและมีการพัฒนาเติบโตอย่างต่อเนื่อง ด้วยความมุ่งมั่นสูงสุด

The Works คือ บริษัทชั้นนำที่มีการบริหารจัดการอาคารอย่างมืออาชีพ มีความเชี่ยวชาญด้านกฎหมายพรบ.อาคารชุด พร้อมทั้งวิศวกรผู้มีความรู้ ความชำนาญ ด้านงานซ่อมและแก้ไขปรับปรุงอาคารมีความเชี่ยวชาญพร้อมกับประสบการณ์ด้านบริหารจัดการอาคารที่พักอาศัยมากกว่า 10 ปี สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าอย่างมีประสิทธิภาพ โดยลดค่าใช้จ่ายให้น้อยที่สุดและเพิ่มมูลค่าของอาคารให้สูงขึ้นใช้หลักการบริหารจัดการงานเพื่อมาตรฐานคุณภาพดังนี้
1. บริหารจัดการด้านอสังหาริมทรัพย์และอาคารชุด
2. บริหารจัดการด้านวิศวกรรม
3. บริหารจัดการด้านธุรการ/บัญชีการเงิน
4. บริหารจัดการด้านบุคคล
5. บริหารจัดการด้านคุณภาพมาตรฐาน ISO

บริษัท เดอะเวิร์คส์ คอมมิวนิตี้ แมนเนจเม้นท์ จำกัด 
ที่อยู่: 2525 อาคารเอฟวายไอ เซ็นเตอร์ ชั้น 11
ถนนพระรามสี่ แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110
โทรศัพท์: 02-056-2399
โทรสาร: 02-056-2319
อีเมล: contact@theworks.co.th

บริการตรวจสุขภาพห้องชุดให้กับผู้พักอาศัยเพื่อลดความเสียหายจากเหตุการณ์ที่พบเจอบ่อยๆ เช่น น้ำรั่วซึม เครื่องใช้ไฟฟ้าไม่ทำงาน เป็นต้น เพียงติดต่อลงทะเบียนเพื่อขอรับบริการกับนิติบุคคลอาคารชุด ที่ทาง The Works ดูแลอยู่ ท่านก็จะได้รับการบริการตรวจสอบห้องชุดของท่านและได้รับคำแนะนำดีๆ จากทางทีมงานช่างประจำอาคารของ The Works

ในอนาคตอันใกล้นี้คาดว่าไม่เกิน 2 ปี จะมีรับบริหารโครงการภายนอก

Smart Living คือ หน่วยงานที่ถูกจัดตั้งขึ้นโดย บริษัท อนันดาฯ  เพื่อผลักดันให้เกิดการพัฒนาในทุกๆด้านของการอยู่อาศัยในคอนโด เพื่อชีวิตที่เป็นสุขของชาวคอนโด

สำนักงานใหญ่
เวลาทำการ จันทร์- วันศุกร์
เวลา 09.00 – 17.30 น.

TOP