THE WORKS

ความสุขในการอยู่อาศัยของท่าน คืองานของเรา

การตรวจสอบห้องชุด

ระบบไฟฟ้า

- ตู้ควบคุมวงจรไฟฟ้า (กวดขันจุดต่อสายไฟ)
- สวิทช์ไฟ (ทดลองเปิด-ปิด)
- ดวงโคม/หลอดไฟ (ตรวจเช็คการส่องสว่าง)
- เต้ารับ (ตรวจวัดแรงดันไฟ 220-240V/เช็คสภาพทั่วไป)

ระบบสัญญาณทีวี/โทรศัพท์/อินเตอร์เน็ต

- จุดเชื่อมต่อสายสัญญาณ (ตรวจเช็คจุดต่อสาย)
- ความคมชัดของสัญญาณ/เสียง (ดูภาพจากทีวี)
- ทดสอบสัญญาณโทรทัศน์/อินเตอร์เน็ต (เช็คอุปกรณ์)

ระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้/ดับเพลิง

- อุปกรณ์ตรวจจับควัน (ทดสอบการทำงาน)
- อุปกรณ์ตรวจจับความร้อน (ทดสอบ/เช็คสภาพทั่วไป)
- หัวกระจายน้ำดับเพลิง (การรั่วซึม/เช็คสภาพทั่วไป)

ระบบปรับอากาศ/ระบายอากาศ

- รีโมทคอนโทรล/ชุดควบคุมอุณหภูมิห้อง (การทำงาน)
- ชุดคอล์ยเย็น (ตรวจเช็คความสะอาดฟิลเตอร์)
- ชุดคอล์ยร้อน (ตรวจสอบความสะอาดแผงคอล์ยร้อน)
- พัดลมระบายอากาศ (ตรวจสอบการทำงาน)

เตาไฟฟ้า / เครื่องดูดควัน

- เตาไฟฟ้า (เช็คเบรคเกอร์, สภาพสายไฟ, ปุ่มปรับความร้อน)
- เครื่องดูดควัน (ทดสอบการทำงานของพัดลม, หลอดไฟ)

งานสถาปัตย์ / วัสดุตกแต่ง

- ผนัง, ฝ้าเพดาน (เช็ครอยร้าวผนัง, คราบน้ำรั่วซึม)
- ยาแนวพื้นและผนังห้องน้ำ (ตรวจเช็คการหลุดร่อน)

ระบบสุขาภิบาล

- สายน้ำดี, ข้อต่อ, วาล์ว, ก๊อกน้ำ (เช็คสภาพทั่วไป, การรั่วซึม)
- ฟักบัว, สายฉีดชำระ (ตรวจเช็คการไหลของน้ำ/สภาพทั่วไป)
- ชักโครก (ตรวจเช็คแทงค์เก็บน้ำ, ฟลัชวาล์ว)
- อ่างล้างหน้า, อ่างอาบน้ำ (เช็คสะดืออ่าง, การระบายน้ำ)
- เครื่องทำน้ำอุ่น/น้ำร้อน (เช็คการต่อสายไฟ/การรั่วซึม/สายถัก)
- เครื่องซักผ้า (ตรวจเช็คสายน้ำเข้าเครื่อง, ท่อระบายน้ำทิ้ง)
- ท่อระบายน้ำทิ้ง, ท่อระบายน้ำฝน (ทดสอบการไหลของน้ำ)

TOP