THE WORKS

ความสุขในการอยู่อาศัยของท่าน คืองานของเรา

Monday, 18 February 2019 / Published in Other
พิธีทำบุญวันมาฆบูชานี้ ไม่ปรากฏหลักฐานว่ามีมาในสมัยใด อย่างไรก็ตามในหนังสือ “พระราชพิธีสิบสองเดือน” อันเป็นบทพระราชนิพนธ์ของ “พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว” มีเรื่องราวเกี่ยวกับการประกอบราชกุศลมาฆบูชาไว้ว่า ประเทศไทยเริ่มกำหนดพิธีปฏิบัติในวันมาฆบูชาเป็นครั้งแรกในช่วงรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 4 ซึ่งมีการประกอบพิธีเป็นครั้งแรกในปี พ.ศ. 2394 ในพระบรมมหาราชวังก่อน โดยมีพิธีพระราชกุศลในเวลาเช้า นมัสการพระสงฆ์จากวัดบวรนิเวศราชวรวิหารและวัดราชประดิษฐสถิตมหาสีมารามราชวรวิหาร จำนวน 30 รูป ฉันภัตตาหารในพระอุโบสถ วัดพระศรีรัตนศาสดาราม
Tuesday, 12 February 2019 / Published in Activities
วันวาเลนไทน์นั้นมีมาตั้งแต่สมัยจักรวรรดิโรมัน ในกรุงโรมสมัยก่อนนั้น วันที่ 14 กุมภาพันธ์ จะเป็นวันเฉลิมฉลองของจูโนซึ่งเป็นราชินีแห่งเหล่าเทพและเทพธิดาของโรมัน ชาวโรมันรู้จักเธอในนามของเทพธิดาแห่ง อิสตรีและการแต่งงาน และในวันถัดมาคือวันที่ 15 กุมภาพันธ์ ก็จะเป็นวันเริ่มต้นงานเลี้ยงของ Lupercalia การดำเนินชีวิตของเด็กหนุ่มและเด็กสาวในสมัยนั้นจะถูกแยกจากกันอย่างเด็ดขาด แต่อย่างไรก็ตาม ยังมีประเพณี อย่างนึง ซึ่งเด็กหนุ่มสาวยังสืบทอดต่อกันมา คือ คืนก่อนวันเฉลิมฉลอง Lupercalia นั้นชื่อของเด็กสาวทุกคนจะถูกเขียนลงในเศษกระดาษเล็ก ๆ และจะใส่เอาไว้ในเหยือก เด็กหนุ่มแต่ละคนจะดึงชื่อของเด็กสาวออกจากเหยือก แล้วหลังจากนั้นก็จะจับคู่กันในงานเฉลิมฉลอง บางครั้งการจับคู่นี้ ท้ายที่สุดก็จะจบลงด้วยการที่เด็กหนุ่มและเด็กสาวทั้งสองนั้นได้ตกหลุมรักกันและแต่งงานกันในที่สุด
Saturday, 02 February 2019 / Published in Other
ตรุษจีน เป็นเทศกาลที่สำคัญมากที่สุดของจีน วันตรุษจีนก็คือวันขึ้นปีใหม่ตามปฏิทินจีน คล้ายกับวันสงกรานต์ คือวันปีใหม่ไทย ดังนั้นชาวจีนทั่วโลกจึงให้ความสำคัญกับเทศกาลนี้เป็นอย่างยิ่ง และมีการเฉลิมฉลองกันอย่างยิ่งใหญ่โดยเฉพาะชุมชนขนาดใหญ่ของคนเชื้อสายจีน ซึ่งในแต่ละพื้นที่ก็จะมีพิธีเฉลิมฉลองแตกต่างกันไป บ้างก็มีแห่สิงโต บ้างก็มีแห่มังกรสำหรับ วันตรุษจีน 2562 ตรงกับวันอังคารที่ 5 กุมภาพันธ์ 2562
Friday, 25 January 2019 / Published in Legal, Uncategorized
หลายๆคนที่กำลังมองหาโครงการคอนโดมิเนียมหรือบ้านพักอาศัยเอาไว้อยู่หรือลงทุนกันอยู่ สิ่งแรกที่หลายคนต้องให้ความสำคัญและเป็นตัวเลือกในการตัดสินใจเลือกซื้อนั้นคือ พื้นที่ส่วนกลางนั่นเอง เพราะพื้นที่ส่วนกลางและสาธารณูปโภคของคอนโดมิเนียมถือเป็นอีกหนึ่งเรื่องสำคัญที่ต้องเช็คและหาข้อมูลกันดีๆเลยครับ คอนโดมิเนียมจะใช้พื้นที่ส่วนกลางเป็นจุดขายที่ใช้เรียกแขกด้วยรูปแบบ แปลกๆแหวกแนว มีสีสันให้ตื่นตาตื่นใจกันแล้ว พื้นที่ส่วนกลางยังเกี่ยวพันไปถึงเรื่องอื่นๆอีกมากมายที่ส่งผลถึงความเป็นอยู่ของเราโดยตรงครับ ในทางกฎหมายนั้นแบ่งทรัพย์สินของอาคารชุดออกเป็น 2 ส่วนหลักๆ ครับ อันได้แก่ • ทรัพย์ส่วนบุคคล • ทรัพย์ส่วนกลาง 
Wednesday, 23 January 2019 / Published in Legal
หลายๆท่านที่ซื้อคอนโดมิเนียม หรือบ้านพักอาศัย เป็นครั้งแรก อาจจะยังคงมีความสงสัยกับคำว่านิติบุคคลอาคารชุด ใครคือนิติบุคคลอาคารชุด แล้วนิติบุคคลอาคารชุด ทำหน้าที่อะไรบ้าง มีความสำคัญอย่างไรกัน? นิติบุคคล ถ้าให้พูดตามหลักกฏหมาย คือบุคคลที่กฎหมายสมมติขึ้นเพื่อให้มีสิทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบ เช่นเดียวกับบุคคลธรรมดา หรืออาจพูดให้เข้าใจได้ง่ายๆ ว่า นิติบุคคลเป็นกลุ่มคนหลายคนในองค์กรหลากหลายประเภทไม่ว่าจะเป็นกระทรวง กรม วัด จังหวัด สมาคม มูลนิธิ และอื่นๆ อีกมากมาย
Monday, 21 January 2019 / Published in Legal
หลายๆคนอาจคิดว่าอาคารชุดที่มีสภาพอาคารทรุดโทรม ไม่น่าอยู่อาศัยนั้นเป็นเพราะถูกสร้างมานมนาน  ก็อาจมีส่วนถูกอยู่บ้าง แต่ในหลายๆอาคารชุดที่มีอายุนับ 10 ปี ยังคงสภาพดีและมีมูลค่าสูงอยู่ ก็เป็นเพราะการบริหารจัดการนิติบุคคลอาคารชุดที่ดีนั่นเอง รูปแบบการบริหารจัดการนิติบุคคลอาคารชุดฯ 1. ดูแลกันเองไม่จ้างใคร คณะกรรมการนิติบุคคลอาคารชุด
Monday, 14 January 2019 / Published in Legal
บทบาทของเจ้าของร่วมที่ควรรู้  เจ้าของร่วมมีบทบาทตัดสินใจประเด็นต่างๆ ที่กระทบต่อการอยู่อาศัยของเจ้าของร่วมในโครงการ ด้วยการลงมติในที่ประชุม ในประเด็นต่างๆ ต่อไปนี้ 1. การขออนุญาตก่อสร้างหรือต่อเติมที่มีผลต่อทรัพย์ส่วนกลางหรือลักษณะภายนอกของอาคารโดยเจ้าของร่วมคนใดคนหนึ่ง 2. การแต่งตั้งหรือถอดถอนผู้จัดการนิติบุคคลอาคารชุด และคณะกรรมการนิติบุคคลอาคารชุด 3. การแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงอัตราส่วนค่าใช้จ่ายที่เจ้าของร่วมต้องจ่ายร่วมกัน 4. การแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบข้อบังคับ 5. จัดตั้งกองทุนเพื่อดำเนินการเกี่ยวกับทรัพย์ส่วนกลางภายใต้กฎระเบียบและมติของที่ประชุม
Wednesday, 02 January 2019 / Published in DIY
ที่ผ่านมาในอดีต การเลือกใช้วัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ในการพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์ จะเล็งเห็นเพียงแต่เรื่องราคาถูกเป็นหลัก ซึ่งในปัจจุบันแนวทางในการพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์มีความแตกต่างออกไปอย่างมากไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการออกแบบ วัสดุที่ใช้ในการก่อสร้าง รวมถึงเลือกวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ที่เปลี่ยนไปมาก โดยเฉพาะในเรื่องของเครื่องปรับอากาศ หากเลือกเครื่องปรับอากาศให้เหมาะสมกับโครงการ ก็จะเป็นผลดีกับต้นทุนในการดูแลโครงการนั้นๆ ในระยะยาว เพราะเครื่องปรับอากาศเป็นอุปกรณ์ที่มีค่าใช้จ่ายสูงเป็นอันดับต้นๆ ยิ่งถ้าเลือกรุ่นที่ไม่เหมาะสม ยิ่งส่งผลกระทบต่อต้นทุนการบริหารโครงการ การเลือกเครื่องปรับอากาศ สิ่งที่ควรคำนึงถึงในการคัดเลือกเครื่องปรับอากาศก็คือ วัตถุประสงค์ในการใช้งาน ส่วนเรื่องงบประมาณ และดีไซน์ความสวยงาม เป็นปัจจัยในการตัดสินใจรองลงมา ซึ่งหากเราเข้าใจวัตถุประสงค์ในการใช้งานเครื่องปรับอากาศในจุดต่างๆ แล้ว จะทำให้เราเลือกรุ่นเครื่องปรับอากาศที่เหมาะสมได้
Wednesday, 02 January 2019 / Published in Food & Travel
ปฏิเสธไม่ได้ว่าเครื่องดื่มที่มาแรงที่สุดในขณะนี้ก็คือ ชานมไข่มุก เป็นเครื่องดื่มสุดฮิตอย่างหนึ่งของคนทุกเพศทุกวัย มีขายแพร่หลายตั้งแต่ในห้างสรรพสินค้าชั้นนำ จนกระทั่งริมสองฝั่งถนน เป็นเครื่องดื่มเย็น มีหลากรสชาติให้เลือกสรร ทั้งกาแฟและชารสผลไม้ต่างๆ นอกจากหอมหวาน แถมยัง “เคี้ยว” ได้เพลินและสนุกปาก ผู้บริโภคหลายๆท่านนิยมดื่มวันละแก้ว บางท่านหลายแก้วต่อวัน จนลืมคำนึงถึง “ภัยอันตรายที่แอบแฝงตัวมา ส่วนผสมหลักของชานมไข่มุกนั้นประกอบด้วย ชา ครีมเทียม น้ำตาลทราย ไข่มุก (แป้งกับน้ำตาล) และอื่นๆ จึงเป็นเครื่องดื่มที่มีน้ำตาล คาร์โบไฮเดรทและไขมันสูง จึงมีรสชาติที่ดีพร้อมทั้งยังมีคาเฟอีนเป็นสารกระตุ้น ก็ยิ่งทำให้ติดใจได้ง่ายขึ้นไปอีก
Wednesday, 02 January 2019 / Published in DIY, Other
ตรวจสอบสภาพ ความเรียบร้อยโดยรวมของห้องชุดว่าอยู่ในสภาพปกติ สมบูรณ์ ไม่มีรอยแตกร้าว คราบน้ำบริเวณพื้นหรือหน้าต่าง ไม่มีกลิ่นแปลกปลอม หลอดไฟให้แสงสว่างชัดเจน ตรวจสอบตามรอยต่อระหว่างวัสดุกับจุดที่มีการเปลี่ยนของระดับพื้น เพราะมีโอกาสสูงที่งานก่อสร้างมักไม่ค่อยเรียบร้อย อุปกรณ์ภายในห้องชุดใช้งานได้ปกติ หากไม่เรียบร้อยให้นำ Post it ทำเครื่องหมาย ในจุดที่ต้องแก้ไข แล้วถ่ายรูปเก็บไว้ สอบถามเรื่อง ช่วงเวลาจ่ายค่าไฟฟ้า และประปา พร้อมเช็คมิเตอร์ น้ำ ไฟ ก่อนโอน ว่าไม่มีการค้างชำระ ขอใบรับประกันต่างๆ ของ (ใบรับประกันห้องชุด แอร์ เฟอร์นิเจอร์ เครื่องดูดควัน เป็นต้น) ขอแบบก่อสร้างห้องชุดโดยด้านในจะประกอบไปด้วยระบบประปา สุขาภิบาล ผังไฟฟ้า และส่วนอื่นๆ ควรเป็นแบบที่มีการแก้ไขในขณะก่อสร้าง (As Built Drawing) จะดีที่สุดเพราะจะมีประโยชน์อย่างมากในการแก้ไขซ่อมแซม หรือต่อเติมในอนาคต ขอรายละเอียด Spec ของอุปกรณ์ต่างๆในห้องชุด เช่น เบอร์สี รุ่นของกระเบื้อง สี ไม้ปูพื้น อุปกรณ์สุขภัณฑ์ต่างๆที่ใช้ เผื่อไว้ในเวลาที่ต้องซ่อมแซมทาสีแต่งเล็กๆ น้อยๆ หรือซ่อมแซม ตรวจนับจำนวนกุญแจ และอุปกรณ์ต่างๆที่ให้มาในกล่องโอน
TOP